MODEL, MODELKA NA FOCENÍ – CENÍK

Vážená klientko, pane kliente, fotografko, fotografe, kameramane, produkční, manažerko a manažere reklamní agentury. Jsme tu pro vás a nabízíme vám servis a skvělé modelky a modely.

Má smysl, dnes v době sociálních sítí ještě vůbec využívat služeb agentury, když  jsou všichni propojeni, sami si můžete hledat a prohlížet spoustu modelek na facebooku, instagramu apod.? Ano, má. Ušetříme váš čas, který má hodnotu. 

  • Zabráníme jako objektivní prostředník rozčarování, pokud si sami někde najdete model/ky a po jejich příchodu zjistíte, že míry nebo reálný vzhled se zásadně liší od často silně upravených fotek, kterými se prezentují na svých sociálních sítích. 
  • Zašleme vám souhrnnou nabídku a nemusíte s každou modelkou či modelem vyjednávat individuálně.
  • Víme, koho doporučit s ohledem na vaše zadání, požadovanou zkušenost.
  • Vyjednáme za vás s nimi vaši nabídku a zajistíme souhlas modelky nebo modelu s užitím díla.
  • Připravíme vám licenční smlouvu, takže se vám nestane, že se vám po nějaké době ozve právník, že užíváte dílo nelegálně.

OSLOVTE NÁS

Neváhejte a nabídněte nám i váš návrh budgetu na model/ku! 

Odměny za fotografování a užití díla jsou u různých typů lidí různé a smluvní. Oslovíme námi zastoupené modelky, modely, ale i tzv. life style & event models a do dohodnutého termínu vám zašleme nabídku modelek a modelů, kteří mají o vaši nabídku zájem!

Jmenuji se Dušan Fádler a budu se vaší nabídkou zabývat. Kontaktujte mě ideálně na můj email:dfc@dfc.cz

Věříme, že si u nás vyberete skvělou tvář pro vaši reklamu


 ORIENTAČNÍ CENY ZA KOMERČNÍ FOCENÍ

LIFE STYLE MODELS & AMATEURS (BEZ DPH) 
PopisPoznámkaCena
ODMĚNA ZA ČAS STRÁVENÝ REALIZACÍ VAŠÍ KAMPANĚ
Čas: Půlden FOTO/ VIDEO od příchodu – paušáldo 2 hodin: 2500
Čas: za každou další hodinu nad 2 hodiny od příchodudalší započatá Kč/h:+ 360
Buyout: odměna za užití dílaneomezené užití / 1 rok0,- 

 

 

PROFESSIONAL MODEL & FULLTIME MODEL
 Níže naleznete  orientační obvyklý ceník v České republice za fotoden a užití díla v případě profesionálních modelek a modelů, tedy osobností, které již mají za sebou profesionální kampaně. Ti většinou dodržují cenu na trhu profesionálního modelingu, ale i zde platí, že se mohou objevit v naší nabídce pro vás za cenu dohodou. Uveďte, prosíme, termín, místo, plánovanou časovou zátěž (denní), jak dlouho a v jakých mediích, formátech hodláte výsledné dílo užívat a o jaký produkt se jednáKonečná částka bez DPH je stanovena z honoráře za fotoden (časový) a honoráře za užití díla modelu (tzv. Buyout), který se podílí na vašem obchodním úspěchu, tím, že vám a vaší úspěšné reklamě model nebo modelka poskytli svoji tvář.
PopisPoznámkaCena
ODMĚNA ZA ČAS STRÁVENÝ REALIZACÍ VAŠÍ KAMPANĚ
Čas: Půlden FOTO/ VIDEO do 4 hodin od příchodu – paušáldo 4 hodin2500
Čas: Celý den FOTO/VIDEO do 8 hodin od příchodu – paušáldo 8 hodin3600
Čas: Překročení paušálu: Jiné speciální časové harmonogramy:hod:+ 360
BUYOUT ODMĚNA – BALÍČKY UŽITÍ DLE ROZSAHU A DOBY UŽITÍ  (platí vždy vyšší balíček, ceny se nesčítají) 
Užití díla:Detaily:Cena
KRÁTKODOBĚ
INFLUENCER NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ – AKTIVNÍ SDÍLENÍ PŘÍSPĚVKŮdohodou, dle vzorce emailemdohodou
TISKOVINY & ONLINE – do formátu „citylights“ –  kampaně, akce, výprodeje, akce – 1 MĚSÍCmimo reklamu v časopisech3000
TISKOVINY & ONLINE & BILLBOARDY – jednorázové kampaně, akce, výprodeje, akce – 1 MĚSÍCmimo reklamu v časopisech4800
TISKOVINY & ONLINE BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu / 1 MĚSÍCměsíční kampaň a distribuce8000
ROK – STANDARDNÍ NEJČASTĚJŠÍ
VÝHRADNĚ E-SHOP A WEB FIRMY – BEZ TISKOVIN A ONLINE REKLAMYnejde o placenou reklamu2400
TISKOVINY UVNITŘ MAX 5 PRODEJEN do formátu „citylights“ + web prodejny / 1 ROKletáčky apod – hotely, butiky…3000
ONLINE REKLAMA – BEZ TISKOVIN – VOLNÉ UŽITÍ NA WEBU /1 ROKplacená online kampaň4000
TISKOVINY & ONLINE mimo venkovní reklamu do formátu „citylights“ (uvnitř budov) – 1 ROKmimo reklamu v časopisech5000
TISKOVINY & ONLINE vč. venkovní reklamy do formátu“citylights“ – 1 ROKmimo reklamu v časopisech8000
TISKOVINY & ONLINE & BILLBOARDY REGIONÁLNÍ  (KRAJ) – 1 ROK:mimo reklamu v časopisech10000
TISKOVINY & ONLINE & BILLBOARDY CELOSTÁTNÍ  – 1 ROK:mimo reklamu v časopisech15000
TISKOVINY & ONLINE BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu – 1 ROKmimo TV25000
TISKOVINY & ONLINE & TV  BUYOUT: ČR 1 ROKvč. TV reklamy48000
NEOMEZENĚ – BUYOUT  
TISKOVINY & ONLINE  BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu  – NEOMEZENOdohodou 70000
TISKOVINY & ONLINE & TV BUYOUT: Úplné uvolnění práv EVROPA  – NEOMEZENOEvropa 12 000 €300000
TV REKLAMA V CELOSTÁTNÍ TV – ČR
TV REKLAMA – hlavní role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:3600
TV REKLAMA – vedlejší role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:2400

VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ

Možná je vaším přáním, aby se model/ka za určitou částku vzdal/a veškerých práv ke zhotovenému dílu. Abyste si s fotografiemi s tváří, která propaguje vaši firmu, mohl/a nakládat bez omezení a navždy. Je to samozřejmě možné, ovšem každý výkon je dílem, který se řídí autorským a osobnostním právem, za jehož užití klientem si profesionální model/ka představuje odpovídající odměnu. Souhlas s neomezeným užitím tváře modelky nebo modelu vám dá pouze model/ka, u kterých není modeling hlavním zdrojem jejich podnikání nebo amatér/ka.

Je rozdíl, je li model/ka tváří třeba jen malé reklamní akce nebo je součástí vaší velké reklamní kampaně na velkoplošných reklamách, v inzerci, v televizi, kdy je tvář natolik spojena s vaším produktem, že jiná firma si na svoji reklamní kampaň stejnou modelku nebo model nemusí chtít vybrat. Proto tato situace je modelkám a modelům kompenzována výší odměny za užití a šíření díla a řídí se trhem a nabídkou a poptávkou.

Nabízíme vám řešení a možnost šetřit vaše náklady. Doporučujeme vám před objednávkou promyslet, jak chcete dílo používat určitě, jak dlouho a v jakém maximálním formátu. To bude uvedeno v licenční smlouvě jako základní užití s podmínkami dalšího možného rozšíření užití díla. Pokud se časem rozhodnete, že dílo využijete například pro reklamu v časopisech nebo na velkoplošné reklamě, pak rozšíření užití díla pouze přiobjednáte a doplatíte rozdíl odměny. Je zbytečné kupovat neomezená práva za vysokou cenu, pokud třeba plánujete jen měsíční jednorázovou kampaň nebo chcete dílo užívat jen v malých formátech a nákladech. Vaše náklady na vaši reklamu se budou pohybovat jen v rozsahu skutečného užití díla než když vykoupíte neomezená práva, která nakonec nevyužijete.

V případě, že požadujete speciální užití díla, které není uvedeno v tabulce, nebo máte pevně daný rozpočet či podmínky, kontaktujte agenturu.KONCEPT LICENČNÍ SMLOUVY (ČÍSLO)  

PŘEDMĚT SMLOUVY – FOTO – REKLAMNÍ ZÁBĚRY: Reklamní záběry produktů …

SMLUVNÍ STRANY:
NABYVATEL / OBJEDNATEL:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
IČO:, DIČ
a
KONEČNÝ UŽIVATEL DÍLA: ……
IČO:, DIČ:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
a
Ing. Dušan FÁDLER, IČO: 403 81 943, reklamní agentura D.F.C. Fashion Club,IČO:40381943, DIČ: CZ 6304111396, Žižkova 61, 616 00, jako zástupce umělců – modelů, modelek, dětí: (dále jen „Poskytovatel“ nebo Agentura)
(Nabyvatel, Poskytovatel a Uživatel) jsou společně dále označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
  1. Poskytovatel tímto se zavazuje zajistit umělecký výkon umělce(modelu) ……………………v oblasti reklamního fotografování dne…………..

Nabyvatel uhradí Poskytovateli za produkci díla a udělení licence a souhlasu s užitím díla včetně foto dne jednorázovou úplatu (honorář) ve výši Kč plus DPH, a to převodem na účet Poskytovatele.
„Základní Užití díla“ v rámci dohodnuté odměny zahrnuje souhlas modelu s užitím jeho záznamu v rámci:…..( popis )
Není povoleno využití v jiných formách. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré finanční nároky přijetím platby na účet Poskytovatele v rozsahu užití díla dle bodu  „Základní užití díla“ byly uspokojeny.                     

  1. Smlouva o dalším užití díla v budoucnu:

V případě, že bude v budoucnu zájmem Nabyvatele nebo Uživatele dílo použít jinak, nebo v případě prodloužení práva k užití na další období než je dohodnuto v článku „ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA“, před dalším zveřejněním díla je povinen Nabyvatel nebo Uživatel informovat Poskytovatele, který ověří, zdali je možný souhlas Umělce/ modelky/ modelu  a nebrání jim jiné smlouvy k udělení takového souhlasu. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na následujících budoucích podmínkách možnosti užití díla, pokud nebude umělci bránit k souhlasu jiná smlouva, vyvstane potřeba: ( Text a cena ).

USTANOVENÍ:

a) V případě, že Nabyvatel, Uživatel jakkoliv zkrátí nebo sníží nebo nevyužije dílo, nemá to vliv na změnu autorské odměny modelu, zastoupeného Poskytovatelem, není li to dohodnuto předem, například ve formě fototestu a dohody o následném rozhodnutí, zdali dílo bude využito či nikoliv.

b) Nabyvatel bere na vědomí, že Agentura Ing. Dušan Fádler – D.F.C. FASHION CLUB, je oprávněný zástupce modelu, na základě čehož je výhradně oprávněna sjednávat jménem modelu jakékoliv další podmínky, uvedené či neuvedené v této smlouvě.

c) My, níže podepsaní, prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, výší účtu, honorářů a dalšími údaji. Souhlasíme s uvedeným maximálním šířením díla, které může být překročeno pouze se s písemným souhlasem modelu či Poskytovatele – agentury D.F.C. FASHION CLUB, a to formou další písemné dohody o šíření díla. Dílo smí být šířeno pouze v souvislosti s produktem nebo klientem, uvedeným v této smlouvě jako „Konečný uživatel díla„ a nesmí být předáno do užívání jiné třetí straně.

Nabyvatel a Uživatel prohlašují, že jsou si vědomi, že dílo nesmí být veřejně šířeno nad dovolený rozsah a formát. Poskytovatel prohlašuje, že po zaslání smlouvy a úhradě na účet agentury D.F.C. FASHION CLUB uděluje souhlas s šířením, kopírováním, tiskem, rozmnožováním, užíváním části nebo celku videomateriálů, výhradně v rozsahu, uvedeném v této smlouvě v kapitole UŽITÍ DÍLA.

d) Nabyvatel prohlašuje, že nese odpovědnost za užívání díla jak jeho jménem, tak rovněž konečným uživatelem – třetí stranou, je li s ní v přímé souvislosti jako dodavatel (např reklamní agentura, fotograf…). Zavazuje se touto smlouvou uzavřít s „Konečným uživatelem“  smlouvu podobnou, s uvedenými podmínkami šíření díla umělce, kterou se rovněž „Konečný uživatel“ zaváže dodržet. Nabyvatel nesmí dílo předat do užívání žádným třetím stranám, neuvedeným ve smlouvě užití díla.

 e) Nabyvatel souhlasí, zavazuje se a také zajistí smluvně i s Konečným uživatelem ujednání, že ve lhůtě 14 měsíců ode dne poskytnutí výkonu umělce, zajištěného Agenturou Poskytovatele, nevstoupí bez vědomí a souhlasu agentury Poskytovatele do žádného přímého  i nepřímého smluvního vztahu s umělcem (modelem) s nabídkou výkonu jakékoliv jiné modelingové / umělecké služby, ať již opět pro Konečného uživatele, či pro jakoukoliv jinou třetí stranu, není li dohodnuto jinak (neplatí v případě že již Nabyvatel prokazatelně s umělcem spolupracoval dříve).

 f) V případě porušení ujednání v článku ad e) Nabyvatelem či Konečným uživatelem, který je v přímé souvislosti s Nabyvatelem, souhlasí provinivší se strana, že uhradí agentuře smluvní pokutu ve výši trojnásobku odměny za užití díla, kterou by jinak agentura sjednala dle ceníku agentury, uvedeném na www.dfc.cz. V případě porušení užití díla a jeho neoprávněného užití nad schválený rozsah, porušením bodu ad d) , souhlasí Nabyvatel že uhradí smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč + DPH. Neprokáže li agentura provinění Nabyvatele, obrátí se přímo na tu stranu, která dílo zveřejnila, s požadavkem na odstranění díla a finanční satisfakci v souvislosti s neoprávněným užitím díla právní cestou. Před zahájením jakýchkoliv právních kroků se ovšem Agentura Poskytovatele zavazuje v prvním kroku postupovat přátelskou cestou s výzvou k dohodě o nápravě, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění události, která je v rozporu s touto smlouvou.

g) Uživatel prohlašuje, že dílo není určeno k propagaci jakých služeb a produktů spojených s erotikou či sexuálních a podobných služeb a není s nimi v žádné spojitosti, stejně tak jako konečný Uživatel díla. Poruší li Uživatel nebo Nabyvatel toto ujednání, dochází k zásadnímu zásahu do osobnostních práv modelu a k hrozbě žaloby na ochranu osobnosti ze strany modelu.

h) My, osoby zde podepsané, prohlašujeme, že jsme oprávněni k jednání a podpisu jménem společností, které zastupujeme.

Podpisy smluvních stran: