MODEL, MODELKA NA FOCENÍ – CENÍK

Vážená klientko, pane kliente, fotografko, fotografe, kameramane, produkční , manažerko a manažere reklamní agentury:

Jsme tu pro vás a nabízíme vám servis, kterým ušetříte svůj čas. Nabízíme vám, abyste si z naší nabídky vybral/a model, modelku pro vaši reklamní fotozakázku. Zajistíme souhlas modelky nebo modelu s užitím díla a připravíme vám licenční smlouvu, čímž váš chráníme před náhlými nečekanými požadavky nebo nedorozuměními. Zabráníme nepříjemným situacím, kdy si objednáte model/ku na určitý účel jen podle upravených a stylizovaných fotografií na stránkách naší konkurence  nebo někde na Facebooku a po příchodu modelky nebo modela do ateliéru zjistíte, že se ve skutečnosti jejich vzhled liší od reality. Na našich stránkách zveřejňujeme i reálné fotografie našich modelek a modelů bez zásadních úprav a stylingu.

JAK POSTUPOVAT

Zašlete nám vaši nabídku spolupráce emailem:  Nabídku honoráře pro model/ku, termín, místo, plánovanou časovou zátěž (denní), jak dlouho a v jakých mediích, formátech hodláte výsledné dílo užívat. Potřebujeme vědět i o jaký produkt se jedná a kdo bude konečným uživatelem díla (firma, klient, značka). Ctíme etiku, nikdy bychom tyto informace nevyužili ve vlastní prospěch bez vás. Do dohodnutého termínu uzávěrky vám zašleme seznam námi zastupovaných modelek a modelů, kteří o nabídku projevili zájem. Samozřejmě si můžete prohlédnout naše stránky modelek, modelů, ale i hostesek & life style models. Vámi vybrané typy obratem oslovíme, zdali jsou ve vámi požadovaných termínech dostupní a zdali souhlasí s nabídkou.

Je zbytečné hledat jinde. Věříme, že si u nás vyberete svoji tvář pro vaši reklamu.

Pokud nemáte daný rozpočet či neznáte, jak jej sestavit, níže naleznete orientační obvyklý ceník v České republice za fotoden a užití díla v případě profesionálních modelek a modelů, tedy osobností, které již mají za sebou profesionální kampaně a tedy dodržují cenu na trhu profesionálního modelingu. Reagujeme však i na vaši cenovou nabídku a pracujeme s ní.


 ORIENTAČNÍ CENY ZA KOMERČNÍ FOCENÍ

Přesnou kalkulaci Vám zašleme na základě Vaší poptávky, obsahující plánované užití. Znáte li přesné užití, pak Vám přesně stanovíme návrh honoráře, který může být často i nižší než paušální balíček, který například nevyužijete. Konečná částka bez DPH je stanovena z honoráře za fotoden (časový). K této sazbě je pak účtován honorář za užití díla modelu (tzv. Buyout), který se podílí na vašem obchodním úspěchu, tím, že vám a vaší úspěšné reklamě poskytl svoji tvář. Můžete si ovšem vybrat i kategorie LIFE STYLE MODELS, MODELKY A MODELOVÉ – ZAČÁTEČNÍCI NEW FACES, OSTATNÍ LIDÉ RŮZNÝCH TYPŮ MIMO 15 – 40 LET.  U této kategorie není modeling hlavním zdrojem příjmů a jejich ceny se pohybují dohodou za výhodnějších podmínek.

ORIENTAČNÍ CENY PROFESIONÁLNÍCH MODELEK A MODELŮ – KOMERČNÍ REKLAMA
PopisPoznámkaCenabez DPH
ODMĚNA ZA ČAS STRÁVENÝ REALIZACÍ VAŠÍ KAMPANĚ
Čas: Půlden FOTO/ VIDEO do 4 hodin od příchodu – paušáldo 4 hodin2400
Čas: Celý den FOTO/VIDEO do 8 hodin od příchodu – paušáldo 8 hodin3600
Čas: Překročení paušálu: Jiné speciální časové harmonogramy:hod:+ 360
BUYOUT ODMĚNA – BALÍČKY UŽITÍ 1 ROK  DLE ROZSAHU UŽITÍ (platí vždy jeden balíček, ceny se nesčítají) 
INSTORE reklama: Reklamní tištěné materiály do formátu A0 + webové stránky firmy:
– určené výhradně k umístění uvnitř prodejny nebo místa poskytovaní služeb na dobu neomezenou pro max. 3 provozovny a web firmy(výhradně).
Např. hotely, posilovny, solária, prodejna.
-distribuce na veletrhu a výstavě povolena i ve větším formátu1800
JEN ONLINE MARKETING – VOLNÉ UŽITÍ NA WEBU, BEZ TISKOVIN3600
INDOOR POSM/POPM reklama: Veškeré materiály pro potřebu firmy do formátu A0 mimo venkovní reklamu:
– uvnitř budov, použití na dobu 1 roku ve všech reklamních produktech
– volné užití na webu a sociálních sítích
Kromě velkoplošné reklamy, TV,inzerce v tisku5000
INDOOR & OUTDOOR POSM/POPM DO FORMÁTU A0: Veškeré materiály pro potřebu firmy včetně venkovní reklamy do formátu A0 (max citylights):
– použití na dobu 1 roku ve všech reklamních produktech
– mimo billboardy, prostředky MHD, TV, inzerci ve společenských periodikách
užití v inzerci dohodou nebo viz níže „jednorázové užití“8000
INDOOR & OUTDOOR & MEDIA & BILLBOARDS REGION KRAJE / 1 ROK:
– včetně: regionální billboardy max. 10, city lights, prostředky MHD, mimo TV
užití v inzerci dohodou
+ 240 Kč / billboard nad 10 ks
10000
INDOOR & OUTDOOR & MEDIA & BILLBOARDS CELOSTÁTNÍ / 1 ROK:
– včetně: celostátní billboardy, city lights, prostředky MHD, web marketing, mimo TV
užití v inzerci dohodou12000
BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu 1 rokmimo TV20000
BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu bez časového omezenídohodou od 30 00030000
KONKRÉTNÍ OMEZENÉ/ KRÁTKODOBÉ UŽITÍ DÍLA MIMO CELKOVÉ BALÍČKY  

Neplánujete všeobecné využití ve více materiálech, ale jde vám o jednu konkrétní tiskovinu (např. jen katalog, jen plakát apod). Popřípadě se jedná o jednorázovou krátkodobou časově omezenou kampaň měsíc a více materiály nevyužijete.

INDOOR: Neomezená měsíční reklamní kampaň mimo billboardy a inzerci v tisku, užití 1 měsíc (propagační akce na citilights, displeje v prodejnách, letáky & web newsletter)3000
INDOOR & OUTDOOR: Neomezená měsíční reklamní kampaň mimo inzerci v tisku a TV včetně billboardů4800
INDOOR & OUTDOOR & MEDIA: Neomezená měsíční reklamní kampaň včetně médiíbez omezení8000
Pouze dokumentační foto náhradou za fotobanku
– interní firemní tiskovina + výhradně webové stránky společnosti (life stylové fotografie skupiny osob, ilustrace k článkům, model není reklamní tváří firmy a značky, doba neomezená
1200
Pouze internetový produktový katalog, e-shop – bez tiskovin 
– foto s identifikací tváře (nejedná se o reklamu, není použito v internetové reklamě a sociálních sítích / bannerech – výhradně produktové focení na e-shop, doba neomezená
výhradně e – shop1200
Jednoúčelový konkrétní materiál do formátu A4, učený pouze k jednorázové distribuci (informace o akční nabídce / jednorázová vlna distribuce letáků nebo newsletters, veletrhy)900
Pouze reklamní kalendář firmy 1 rok, který ovšem není v komerčním prodeji + webcena za 1 stranu kalendáře:1200
Pouze Inzerce: Celostátní periodika při jednorázové kampani + web po dobu kampaněpočet inzercí krát (x):x 900
Pouze Inzerce: Regionální deník / tisk / region – při jednorázové kampanipočet inzercí krát (x):x 250
Pouze Reklama v celostátní TV – hlavní role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace krát:x 3600
Pouze Reklama v celostátní TV – vedlejší role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace krát:x 2400

VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ

Možná je vaším přáním, aby se model/ka za určitou částku vzdal/a veškerých práv ke zhotovenému dílu. Abyste si s fotografiemi s tváří, která propaguje vaši firmu, mohl/a nakládat bez omezení a navždy. Je to samozřejmě možné, ovšem každý výkon je dílem, který se řídí autorským a osobnostním právem, za jehož užití klientem si profesionální model/ka představuje odpovídající odměnu. Souhlas s neomezeným užitím tváře modelky nebo modelu vám dá pouze model/ka, u kterých není modeling hlavním zdrojem jejich podnikání nebo amatér/ka.

Je rozdíl, je li model/ka tváří třeba jen malé reklamní akce nebo je součástí vaší velké reklamní kampaně na velkoplošných reklamách, v inzerci, v televizi, kdy je tvář natolik spojena s vaším produktem, že jiná firma si na svoji reklamní kampaň stejnou modelku nebo model nemusí chtít vybrat. Proto tato situace je modelkám a modelům kompenzována výší odměny za užití a šíření díla a řídí se trhem a nabídkou a poptávkou.

Nabízíme vám řešení a možnost šetřit vaše náklady. Doporučujeme vám před objednávkou promyslet, jak chcete dílo používat určitě, jak dlouho a v jakém maximálním formátu. To bude uvedeno v licenční smlouvě jako základní užití s podmínkami dalšího možného rozšíření užití díla. Pokud se časem rozhodnete, že dílo využijete například pro reklamu v časopisech nebo na velkoplošné reklamě, pak rozšíření užití díla pouze přiobjednáte a doplatíte rozdíl odměny. Je zbytečné kupovat neomezená práva za vysokou cenu, pokud třeba plánujete jen měsíční jednorázovou kampaň nebo chcete dílo užívat jen v malých formátech a nákladech. Vaše náklady na vaši reklamu se budou pohybovat jen v rozsahu skutečného užití díla než když vykoupíte neomezená práva, která nakonec nevyužijete.

V případě, že požadujete speciální užití díla, které není uvedeno v tabulce, nebo máte pevně daný rozpočet či podmínky, kontaktujte agenturu.


  veronika-robot-014 Bavory Brno

julia-liptakova-2-109


 

 

KONCEPT LICENČNÍ SMLOUVY (ČÍSLO) 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY – FOTO – REKLAMNÍ ZÁBĚRY: Reklamní záběry produktů …

SMLUVNÍ STRANY:
NABYVATEL / OBJEDNATEL:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
IČO:, DIČ
a
KONEČNÝ UŽIVATEL DÍLA: ……
IČO:, DIČ:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
a
Ing. Dušan FÁDLER, IČO: 403 81 943, reklamní agentura D.F.C. Fashion Club,IČO:40381943, DIČ: CZ 6304111396, Žižkova 61, 616 00, jako zástupce umělců – modelů, modelek, dětí: (dále jen „Poskytovatel“ nebo Agentura)
(Nabyvatel, Poskytovatel a Uživatel) jsou společně dále označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
  1. Poskytovatel tímto se zavazuje zajistit umělecký výkon umělce(modelu) ……………………v oblasti reklamního fotografování dne…………..

Nabyvatel uhradí Poskytovateli za produkci díla a udělení licence a souhlasu s užitím díla včetně foto dne jednorázovou úplatu (honorář) ve výši Kč plus DPH, a to převodem na účet Poskytovatele.
„Základní Užití díla“ v rámci dohodnuté odměny zahrnuje souhlas modelu s užitím jeho záznamu v rámci:…..( popis )
Není povoleno využití v jiných formách. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré finanční nároky přijetím platby na účet Poskytovatele v rozsahu užití díla dle bodu  „Základní užití díla“ byly uspokojeny.                     

  1. Smlouva o dalším užití díla v budoucnu:

V případě, že bude v budoucnu zájmem Nabyvatele nebo Uživatele dílo použít jinak, nebo v případě prodloužení práva k užití na další období než je dohodnuto v článku „ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA“, před dalším zveřejněním díla je povinen Nabyvatel nebo Uživatel informovat Poskytovatele, který ověří, zdali je možný souhlas Umělce/ modelky/ modelu  a nebrání jim jiné smlouvy k udělení takového souhlasu. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na následujících budoucích podmínkách možnosti užití díla, pokud nebude umělci bránit k souhlasu jiná smlouva, vyvstane potřeba: ( Text a cena ).

USTANOVENÍ:

a) V případě, že Nabyvatel, Uživatel jakkoliv zkrátí nebo sníží nebo nevyužije dílo, nemá to vliv na změnu autorské odměny modelu, zastoupeného Poskytovatelem, není li to dohodnuto předem, například ve formě fototestu a dohody o následném rozhodnutí, zdali dílo bude využito či nikoliv.

b) Nabyvatel bere na vědomí, že Agentura Ing. Dušan Fádler – D.F.C. FASHION CLUB, je oprávněný zástupce modelu, na základě čehož je výhradně oprávněna sjednávat jménem modelu jakékoliv další podmínky, uvedené či neuvedené v této smlouvě.

c) My, níže podepsaní, prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, výší účtu, honorářů a dalšími údaji. Souhlasíme s uvedeným maximálním šířením díla, které může být překročeno pouze se s písemným souhlasem modelu či Poskytovatele – agentury D.F.C. FASHION CLUB, a to formou další písemné dohody o šíření díla. Dílo smí být šířeno pouze v souvislosti s produktem nebo klientem, uvedeným v této smlouvě jako „Konečný uživatel díla„ a nesmí být předáno do užívání jiné třetí straně.

Nabyvatel a Uživatel prohlašují, že jsou si vědomi, že dílo nesmí být veřejně šířeno nad dovolený rozsah a formát. Poskytovatel prohlašuje, že po zaslání smlouvy a úhradě na účet agentury D.F.C. FASHION CLUB uděluje souhlas s šířením, kopírováním, tiskem, rozmnožováním, užíváním části nebo celku videomateriálů, výhradně v rozsahu, uvedeném v této smlouvě v kapitole UŽITÍ DÍLA.

d) Nabyvatel prohlašuje, že nese odpovědnost za užívání díla jak jeho jménem, tak rovněž konečným uživatelem – třetí stranou, je li s ní v přímé souvislosti jako dodavatel (např reklamní agentura, fotograf…). Zavazuje se touto smlouvou uzavřít s „Konečným uživatelem“  smlouvu podobnou, s uvedenými podmínkami šíření díla umělce, kterou se rovněž „Konečný uživatel“ zaváže dodržet. Nabyvatel nesmí dílo předat do užívání žádným třetím stranám, neuvedeným ve smlouvě užití díla.

 e) Nabyvatel souhlasí, zavazuje se a také zajistí smluvně i s Konečným uživatelem ujednání, že ve lhůtě 14 měsíců ode dne poskytnutí výkonu umělce, zajištěného Agenturou Poskytovatele, nevstoupí bez vědomí a souhlasu agentury Poskytovatele do žádného přímého  i nepřímého smluvního vztahu s umělcem (modelem) s nabídkou výkonu jakékoliv jiné modelingové / umělecké služby, ať již opět pro Konečného uživatele, či pro jakoukoliv jinou třetí stranu, není li dohodnuto jinak (neplatí v případě že již Nabyvatel prokazatelně s umělcem spolupracoval dříve).

 f) V případě porušení ujednání v článku ad e) Nabyvatelem či Konečným uživatelem, který je v přímé souvislosti s Nabyvatelem, souhlasí provinivší se strana, že uhradí agentuře smluvní pokutu ve výši trojnásobku odměny za užití díla, kterou by jinak agentura sjednala dle ceníku agentury, uvedeném na www.dfc.cz. V případě porušení užití díla a jeho neoprávněného užití nad schválený rozsah, porušením bodu ad d) , souhlasí Nabyvatel že uhradí smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč + DPH. Neprokáže li agentura provinění Nabyvatele, obrátí se přímo na tu stranu, která dílo zveřejnila, s požadavkem na odstranění díla a finanční satisfakci v souvislosti s neoprávněným užitím díla právní cestou. Před zahájením jakýchkoliv právních kroků se ovšem Agentura Poskytovatele zavazuje v prvním kroku postupovat přátelskou cestou s výzvou k dohodě o nápravě, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění události, která je v rozporu s touto smlouvou.

g) Uživatel prohlašuje, že dílo není určeno k propagaci jakých služeb a produktů spojených s erotikou či sexuálních a podobných služeb a není s nimi v žádné spojitosti, stejně tak jako konečný Uživatel díla. Poruší li Uživatel nebo Nabyvatel toto ujednání, dochází k zásadnímu zásahu do osobnostních práv modelu a k hrozbě žaloby na ochranu osobnosti ze strany modelu.

h) My, osoby zde podepsané, prohlašujeme, že jsme oprávněni k jednání a podpisu jménem společností, které zastupujeme.

Podpisy smluvních stran: